TOP 2.1.3 Pályázat

A kedvezményezett neve: Geszteréd Község Önkormányzata

A projekt címe: Belterületi csapadékvíz-elvezetés Geszteréd településen.

A szerződött támogatás összege: 50 074 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Geszteréd Község céljaként tűzte ki a település belterületének komplex, teljes körű csapadékvíz elvezetését, mely biztosítja a lakók és az önkormányzat számára is, hogy hevesebb esőzések során lezúduló nagyobb csapadék mennyiség esetén is megvédjék értékeiket a csapadékvíz okozta károktól.

A kiépítésre kerülő bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 3528 méter. A projekt további célja az akadálytalan, balesetmentes közlekedés biztosítása. A tervezett beruházás vízelvezető árkok építésével, illetve a meglévők felújításával, valamint vízkormányzó műtárgyak építésével valósul meg. A beruházás hozzájárul a település környezeti állapotának javításához, a helyi vízkár csökkentéséhez. A fejlesztés garantálja csapadékvíz biztonságos elvezetését, melynek eredményeként megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok, ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező anyagi kárral sem kell a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése és a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója.

 

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Geszteréd Község Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült

 

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00045

 

A projekt megvalósításának befejezése: 2019.02.28.