Geszterédi Aranyszablya

 Geszteréden került elő az a mindeddig legrangosabb honfoglalás kori lelet együttes, amelynek legszebb darabja egy aranyszerelékes szablya – egy világhírű történeti emlékkel áll kapcsolatban.
1927. május 4-én délután a disznókat őrző Balázs János bojtárgyerek bukkant rá a sírra a községtől északra, a Nyíritag nevű uradalmi majorság közelében. Jelentést tett Geszterédi-Goldstein Lászlónak, a birtok bérlőjének. Felszedték a csontokat, igyekeztek mindent összegyűjteni, de nem volt könnyű. A disznók nagy területen szertetúrták az értékes tárgyakat, betaposták, összerágták, ami eléjük került. A gyűjtőmunka nem is volt tökéletes. A bérlő másnap csendőrséget hívott ki a lelőhelyre, megérkezésük előtt azonban a tanya lakói már kisereglettek, és összeszedtek minden lelhetőt. Csaknem mindenki őrzött valamit a gazdag leletből, amit aztán Geszterédi László házról házra járva megkísérelt összegyűjteni. Majd értesítette a nyíregyházi múzeum igazgatóját, Kiss Lajost, a nagyhírű néprajzkutatót. Ő ásta fel Geszteréden a sír környékét, de kétnapi ásatás után csak néhány apró veretet, és egy nagyobb ezüstlemezt talált.
A nyíregyházi múzeumba került lelet igen gazdag ugyan, de bizonyos, hogy korántsem tekinthető teljesnek. A majorság lakói nem szolgáltattak be mindent, közülük többen tovább is tartogattak egyet-mást a sír anyagából.