Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok - 2015

1/2015. (II.18.) számú

határozata

 

a civil szervezetek részére 2014. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

2/2015. (II.5.) számú

h a t á r o z a t a

 

Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány Kuratóriuma elnök-helyettese és tagja választásáról

 

3/2015. (II.5.) számú

h a t á r o z a t a

 

a Nagykállói Rendőrőrs támogatási kérelme tárgyában

 

4/2015. (II.5.) számú

h a t á r o z a t a

 

Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának elfogadásáról

 

5/2015. (II.5.) számú

határozata

 

nőgyógyász működésének engedélyezéséről

 

6/2015. (II.5.) számú

határozata

 

Nőnap megrendezéséhez szükséges pénzügyi fedezetről

 

7/2015. (II.5.) számú

határozata

 

a Görögkatolikus egyház építkezésének támogatásáról

 

 

8/2015. (II.5.) számú

határozata

 

zártkerti ingatlanok tulajdonjogának rendezéséhez szükséges felhatalmazásról

9/2015. (II.5.) számú

határozata

 

Zárt ülés

10/2015. (II.5.) számú

határozata

 

Zárt ülés  

11/2015. (II.5.) számú

határozata

 

 

Zárt ülés 

 

12/2015. (II.26.) számú

határozata

 

 

a 2015/2016. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározásáról

 

13/2015. (II.26.) számú

határozata

 

az óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról

 

14/2015. (II.26.) számú

határozata

 

a Geszterédi Napsugár Óvoda nyitvatartási rendjéről

 

15/2015. (II.26.) számú

határozata

 

Geszteréd Község Önkormányzata 2015. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

 

16/2015. (II.26.) számú

határozata

 

ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

 

17/2015. (II.26.) számú

határozata

 

 

Geszteréd Község Önkormányzata gazdasági programjának jóváhagyásáról

18/2015. (II.26.) számú

határozata

 

 

Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati  Kistérségi Társulás költségvetési pótigénye tárgyában

 

19/2015. (III.20.) számú

határozata

 

ingatlan vásárlásáról

 

20/2015. (IV.13.) számú

határozata

 

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának tárgyában

 

21/2015. (IV.13.) számú

határozata

 

helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása iránti igény benyújtásáról

 

22/2015. (IV.13.) számú

határozata

 

 

a települési önkormányzatok rendkívüli szociális önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtásáról

 

23/2015. (IV.13.) számú

határozata

 

helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

 

24/2015. (IV.13.) számú

határozata

 

településrendezési terv módosítás környezeti hatásvizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában

 

25/2015. (IV.13.) számú

határozata

 

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

26/2015. (IV.13.) számú

határozata

 

külterületi ingatlanok közmunka programba történő bevonásáról

 

27/2015. (IV.28.) számú

határozata

 

 

 

 Előterjesztés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. ( IV.17.) MVM rendelet alapján benyújtandó pályázat támogatásáról

28/2015. (V.05.) számú

határozata

 

 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.3.pontjában biztosított Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására pályázat benyújtásáról

 

29/2015. (V.29.) számú

határozata

folyószámlahitel felvételéről

 

30/2015. (V.29.) számú

határozat

 

Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány tisztségviselőinek választásáról és Alapító Okiratának módosításáról

31/2015. (V.29.) számú

határozat

 

a Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány 2014. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete  elfogadásáról

32/2015. (V.29.) számú

határozat

 

„Geszteréd” Nonprofit  Kft. 2014. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról

 

33/2015. (V.29.) számú

határozat

 

„Önkormányzati fejlesztések 2015” pályázat benyújtásáról

 

34/2015. (V.29.) számú

határozat

 

 

a Nagykállói Rendőrőrs illetékességi területének közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2014. évben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról

 

35/2015. (V.29.) számú

határozat

 

a Gajdos János Művelődési Házban napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges önkormányzati fedezet biztosításáról

 

36/2015. (V.29.) számú

határozat

 

falunap időpontjának és szervezési feladatainak megállapításáról

 

37/2015. (V.29.) számú

határozat

 

Döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásban lévő önkormányzati tulajdon felajánlásáról a Magyar Állam részére 

 

38/2015. (VI.9.) számú

határozat

 

nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó felhatalmazásról

 

39/2015. (VI.9.) számú

határozat

 

Geszteréd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

 

40/2015. (VI.11.) számú

határozat

 

2015. évi nyári gyermekétkeztetést végző szolgáltató kiválasztásáról

 

41/2015. (VI.11.) számú

határozat

 

a Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola működtetői feladatairól

42/2015. (VI.25.) számú

határozat

 

a 32/2015. (V.29.) számú határozat módosításáról

 

43/2015. (VI.25.) számú

határozat

 

intézmény-vezető helyettes pályázat véleményezéséről

44/2015. (VI.25.) számú

határozat

 

önkormányzat részére ingatlan vásárláshoz kapcsolódó döntésről

 

45/2015. (VI.25.) számú

határozat

 

 közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtásáról

 

46/2015. (VI.25.) számú

határozat

 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján benyújtott kifogás elbírálásáról

(zárt ülés) 

 

47/2015. (VI.30.) számú

határozat

 

Geszteréd Nonprofit Kft. ügyvezetője visszahívásáról és új ügyvezető megbízásáról 

(zárt ülés)

48/2015. (VII.17.) számú

határozat

 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján benyújtott kifogás elbírálásáról ( zárt ülés )

49/2015. (VII.17.) számú

határozat

 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján benyújtott kifogás elbírálásáról

(zárt ülés )

50/2015. (VII.17.) számú

határozat

 

„Geszterédért” kitüntető díj odaítéléséről

 

51/2015. (VIII.4.) számú

határozat

Az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

52/2015. (VIII.4.) számú

határozat

 

készfizető kezesség vállalásáról

53/2015. (VIII.4.) számú

határozat

 

készfizető kezesség vállalásáról

54/2015. (VIII.4.) számú

h a t á r o z a t

 

 

a Napsugár Óvoda csoportlétszáma túllépésének, fenntartó által történő  engedélyezéséről

 

55/2015. (VIII.4.) számú

határozat

Ifjúsági- és Sport Díj adományozásáról

56/2015. (IX.28.) számú

határozat

 

 

a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételéről

 

57/2015. (XI.6.) számú

határozat

 

 

Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány tisztségviselőinek választásáról és Alapító Okiratának módosításáról

 

58/2015. (XI.6.) számú

határozata

 

a Geszterédi Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáráról

59/2015. (XI.6.) számú

határozata

 

 

 

együttműködési megállapodás Terület – és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó projektjavaslat kidolgozási és projektmegvalósítás alatti projektmenedzseri feladatok ellátásáról

60/2015. (XI.6.) számú

határozata

 

családsegítés és gyermekjóléti feladatok 2016. január 1. napjától történő ellátásának módjáról

61/2015. (XI.6.) számú

határozata

 

a Geszteréd Nonprofit Kft. részére működési támogatás nyújtásáról

62/2015. (XI.6.) számú

határozata

 

önkormányzati kirándulás költségeinek biztosításáról

 

63/2015. (XI.6.) számú

határozata

 

a Geszterédi Futball Club támogatásáról

64/2015. (XII.17.) számú

határozata

 

a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

65/2015. (XII.17.) számú

határozata

 

a képviselő-testület 2016. évi üléstervéről

 

66/2015. (XII.17.) számú

határozata

                  

2016. évi belső ellenőrzési megbízási szerződés és ütemterv jóváhagyásáról

67/2015. (XII.17.) számú

határozata

 

működési támogatás nyújtásáról 

68/2015. (XII.17.) számú

határozata

 

a Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola fenntartója módosításának tárgyában