Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok - 2014

1/2014. (II.5.) számú

h a t á r o z a t

 

a civil szervezetek részére 2013. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

2/2014. (II.5.) számú

h a t á r o z a t

 

területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat működtetéséről szóló feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

 

3/2014. (II.5.) számú

h a t á r o z a t

 

a 2014/2015. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározásáról

4/2014. (II.5.) számú

határozat

 

az óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról

 

5/2014. (II.5.) számú

határozat

 

a Napsugár Óvoda nyitvatartási rendjéről

6/2014. (II.5.) számú

h a t á r o z a t

 

sportkoncepció elfogadásáról

 

7/2014. (II.5.) számú

határozat

 

az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornatermének felújítása tárgyú pályázat benyújtásáról

8/2014. (II.5.) számú

határozat

 

a Közművelődési és Iskolai Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának  jóváhagyásáról

9/2014. (II.5.) számú

határozat

 

Geszterédi Innovációs Nonprofit Kft. részére tagi hitel nyújtására

10/2014. (II.5.) számú

határozat

 

önkormányzati kirándulások pénzügyi fedezetének biztosításáról

 

11/2014. (II.5.) számú

határozat

 

kondicionáló terem és öltöző kialakításáról

 

12/2014. (II.5.) számú

határozat

 

önkormányzat részére ingatlan vásárláshoz kapcsolódó döntésekről

 

13/2014. (II.5.) számú

határozat

 

nőgyógyász működésének engedélyezéséről

 

14/2014. ( II.5.) számú

határozat

 

Mező Károlyné geszterédi lakos ingatlan felajánlása ügyében

 

15/2014. (II.13.) számú

határozat

 

 

„PÖMA SK 270 függesztett gréder” beszerzéséhez közbeszerzési eljárás megindításáról és ajánlattételi felhívás elfogadásáról

16/2014. (III.7.) számú

határozat

 

 

„PÖMA SK 270 függesztett gréder” beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok számának megállapításáról és ideiglenes bizottság létrehozásáról

 

17/2014. (III.17.) számú

határozat

 

„PÖMA SK 270 függesztett gréder” beszerzése tárgyú, a Kbt. 122/A. §-a szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás eredményéről

 

18/2014. (III.17.) számú

határozat

 

szavazatszámláló bizottság megválasztásáról

 

19/2014. (III.17.) számú

határozat

 

zárt ülés

20/2014. (III.17.) számú

határozat

 

zárt ülés

21/2014. (III.17.) számú

határozat

 

zárt ülés

22/2014. (III.31.) számú

határozat

 

a Napsugár Óvoda óvodavezető ( magasabb vezető) álláshelyére érkezett pályázat elbírálásáról, intézményvezetői megbízásról

 

23/2014. (III.31.) számú

határozat

 

Geszteréd Község Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

24/2014. (III.31.) számú

határozat

 

a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Nagykállói Rendőrőrse támogatásáról

25/2014. (III.31.) számú

határozat

 

a 11/2014. (II.5.) számú határozat módosításáról

 

26/2014. (III.31.) számú

határozat

 

parkolók kialakításáról

27/2014. (IV.28.) számú

határozat

 

Geszteréd Község Önkormányzata és költségvetési szervére vonatkozó 2013. évi ellenőrzési és belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

 

28/2014. (IV.28.) számú

határozat

 

a Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola átszervezésének tárgyában történő véleményezésről 

 

29/2014. (IV.28.) számú

határozat

 

helyi adók beszedésének 2013. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

30/2014. (IV.28.) számú

határozat

 

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

31/2014. (IV.28.)

számú határozat

 

a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal feladatai ellátásához szükséges modul beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

 

32/2014. (IV.28.) számú

határozat

 

a Nagykállói Rendőrőrs illetékességi területének közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2013. évben tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról

 

33

Zárt ülés

34/2014. (V.22.) számú

határozat

 

a Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

35/2014. (V.22.) számú

határozat

 

a Napsugár Óvoda Továbbképzési programjáról

36/2014. (V.22.) számú

határozat

 

mezei őrszolgálat létrehozásáról

37/2014. (V.22.) számú

határozat

 

a Nyírségvíz Zrt. törzsrészvényei  elővásárlási jogáról történő lemondásról

 

38/2014. (V.22.) számú

határozat

 

Geszteréd Községi Innovációs Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadásáról

 

39/2014. (V.22.) számú

határozat

 

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2013. évi költségvetési zárszámadásának jóváhagyásáról

 

40/2014. (V.22.) számú

határozat

 

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadásáról

 

41/2014. (V.22.) számú

határozat

 

a Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány 2013. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete  jóváhagyásáról

 

42/2014. (V.22.) számú

határozat

 

a Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány közhasznú jogállása tárgyában

43/2014. (V.22.) számú

határozat

 

Geszteréd Községi Innovációs Nonprofit Kft. részére tagi hitel nyújtására

44/2014. (V.22.) számú

határozat

 

Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

 

45/2014. (V.22.) számú

határozat

 

önkormányzat részére ingatlan vásárláshoz kapcsolódó döntésről

46/2014. (VI.18.) számú

határozat

 

 

„Napelemes rendszer telepítése a Gajdos János Művelődési Ház épületére” tárgyú a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő eljárásra

 

47/2014. (VI.18.) számú

határozat

 

tűzifa értékesítéséről

 

48/2014. (VII.8.) számú

határozat

 

Napelemes rendszer telepítése a Gajdos János Művelődési Ház épületére” tárgyú a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben indított közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok számának megállapításáról és ideiglenes bizottság létrehozásáról

 

49/2014. (VII.8.) számú

határozat

 

 

 

„Napelemes rendszer telepítése a Gajdos János Művelődési Ház épületére” tárgyú a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményéről

50/2014. (VII.8.) számú

határozat

 

jogi képviselet igénybevételéről

 

51/2014. (VIII.22.) számú

határozat

 

a Helyi Választási Bizottság tagjainak/póttagjainak megválasztásáról

52/2014. (VIII.22.) számú

határozat

 

helyi önkormányzatok rendkívüli támogatás iránti igény benyújtásáról 

 

53/2014. (VIII.22.) számú

határozata

 

2014. szeptember 13. napján falunap megrendezéséről

54/2014. (VIII.22.) számú

határozata

 

a Tűzoltószertár felújításáról

55/2014. (VIII.22.) számú

határozata

 

 

„Közös Önkormányzati Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kapcsolatban ” tárgyú a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő eljárásról

 

56/2014. (VIII.22.) számú

határozata

 

 

a  3/2014. (II.5.) számú határozat kiegészítéséről

 

57/2014. (VIII.22.) számú

határozata

 

( zárt ülés) 

 

58/2014. (VIII.22.) számú

határozata

 

Oktatási és Közművelődési Díj odaítéléséről

( zárt ülés)

59/2014. (VIII.22.) számú

határozata

 

Kaszap Béla Díj adományozásáról

( zárt ülés)

60/2014. (VIII.22.) számú

határozata

 

Kaszap Béla Díj adományozásáról

( zárt ülés )

61/2014. (VIII.22.) számú

határozata

 

Kaszap Béla Díj adományozásáról

( zárt ülés )

62/2014. (IX.15.) számú

határozata

 

 

 

„Közös Önkormányzati Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva ” tárgyú a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben indított közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok számának megállapításáról és ideiglenes bizottság létrehozásáról

63/2014. (IX.15.) számú

határozata

 

 

 

„Közös Önkormányzati Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva ” tárgyú a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás eredményéről

 

62/2014. (IX.25.) számú

határozata

 

 

a Napsugár Óvoda csoportlétszáma túllépésének, fenntartó által történő  engedélyezéséről

 

63/2014. (IX.25.) számú

határozata

 

 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételéről

 

64/2014. (IX.25.) számú határozat

Zárt ülés

65/2014. (X.8.) számú

határozata

 

a  3/2014. (II.5.) számú határozat kiegészítéséről

 

66/2014. (X.8.) számú

határozata

 

a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal számítógépeinek cseréjéről 

 

67/2014. (X.24.) számú

határozata

 

a polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról

 

68/2014. (X.24.) számú

határozata

 

a képviselő-testület állandó bizottságának létrehozásáról

 

69/2014. (X.24.) számú

határozata                                                  

 

           ad hoc bizottság megválasztásáról

70/2014. (X.24.) számú

határozata                                    

 

az alpolgármester választásáról

 

71/2014. (X.24.) számú

határozata  

 

az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

72/2014. (X.24.) számú

határozata

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

 

73/2014. (XI.6.) számú

h a t á r o z a t a

szociális támogatás megállapításáról

74/2014. (XI.6.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

önkormányzati kirándulás szervezéséről

 

75/2014. (XI.6.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

önkormányzat részére ingatlan vásárláshoz kapcsolódó döntésről

 

76/2014. (XII.16.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegált képviselőkről

 

77/2014. (XII.16.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

 

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadása tárgyában

78/2014. (XII.16.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

Geszteréd Község Képviselő-testületének 2015. évi üléstervéről

 

79/2014. (XII.16.) számú

h a t á r o z a t a

                  

 

2014. évi belső ellenőrzési megbízási szerződés és ütemterv jóváhagyásáról

80/2014. (XII.16.) számú

h a t á r o z a t a

 

      

 

Geszterédi Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának

jóváhagyásáról

81/2014. (XII.16.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

Geszterédi Napsugár Óvoda költségvetési pótelőirányzata tárgyában

 

82/2014. (XII.16.) számú

h a t á r o z a t a

 

Vöröskereszt helyi alapszervezete által benyújtott támogatási kérelem tárgyában

 

83/2014. (XII.16.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

84/2014. (XII.16.) számú

h a t á r o z a t a

 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

 

85/2014. (XII.16.) számú

h a t á r o z a t a

 

a Nyírségterv Kft. árajánlatának elfogadásáról

 

86/2014. (XII.16.) számú

h a t á r o z a t a

 

Geszteréd helyi építési szabályzat módosításának tárgyában

87/2014. (XII.16.) számú

határozata

Zárt ülés

 

 

88/2014. (XII.16.) számú

határozata

Zárt ülés