Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok - 2016

 

GESZTERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016. ( I.26.) számú

h a t á r o z a t a

 

az uniós államokat érintő kvótarendszerről

 

2/2016. ( II.4.) számú

határozata

 

a 2016/2017. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározásáról

 

3/2016. (II.4.) számú

határozata

 

az óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról

 

3/2016. (II.4.) számú

határozata

 

a Geszterédi Napsugár Óvoda nyitvatartási rendjéről

 

4/2016. (II.4.) számú

határozata

 

önkormányzat részére ingatlan vásárláshoz kapcsolódó döntésről

 

5/2016. (II.4.) számú

határozata

 

vadászati jog gyakorlásához terület biztosításáról

 

6/2016. (II.4.)

Zárt ülés

7/2016. (II.4.)

Zárt ülés

8/2016. (II.4.)

Zárt ülés

9/2016. (II.4.)

Zárt ülés

10/2016. (III.29.) számú

határozata

 

 

 TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázat benyújtásáról

 

11/2016. (III.29.) számú

határozata

 

 

külterületi ingatlanok közmunka programba történő bevonásáról

 

12/2016. (III.29.) számú

határozata

 

 Geszteréd Község Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

 

13/2016. (IV.5.) számú

határozata

 

a Geszterédi Napsugár Óvoda fenntartója módosításának tárgyában

14/2016. (IV.14.)

számú határozata

 

Geszteréd Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról 

 

15/2016. (IV.14.)

számú határozata

 

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításáról

 

16/2016. (IV.14.)

számú határozata

 

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás költségvetési pótigényéről

17/2016. (IV.14.)

számú határozata

 

 a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról 

 

18/2016. (IV.14.)

számú határozata

 

 a Nagykállói Rendőrőrs közbiztonság érdekében tett 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról 

 

19/2016. (IV.14.) számú

határozata

 

a Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola átszervezésének véleményezése tárgyában   

 

20/2016. (IV.14.) számú

határozata

 

a Geszteréd belterület 396/2. hrsz-u ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat tárgyában   

21/2016. (IV.14.) számú

határozata

  

a Geszteréd belterület 113. hrsz-u ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat tárgyában

22/2016. (IV.14.) számú

határozata

 

TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat benyújtása tárgyában

 

23/2016. (IV.14.) számú

határozata

 

a Geszteréd belterület 5/6, 5/8, 5/9. hrsz-u ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat tárgyában   

 

24/2016. (V.3.) számú

határozata

 

a Geszterédi Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában  

 

25/2016. (V.3.) számú

határozata

 

TOP-4.1.1-15 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtása tárgyában

26/2016. (V.3.) számú

határozata

 

 

 

TOP-4.1.1-15 kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtásra kerülő projekt  Megalapozó dokumentumának és az engedélyes (felújítási) és kiviteli tervek elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

 

27/2016. (V.12.) számú

határozata

 

a ravatalozó tetőfelújítási munkálataihoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

 

28/2016. (V.12.) számú

határozata

 

a temető előtti parkoló és járda megvalósításához szükséges pénzügy fedezet biztosításáról

 

29/2016. (V.12.) számú

határozata

 

 savanyító üzem kialakításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

 

30/2016. (V.12.) számú

határozata

 

 

a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat benyújtása tárgyában

 

31/2016. (V.27.) számú

határozata

 

a TOP-1.1.3-15 kódszámú helyi gazdaság fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtásra kerülő projekt Megalapozó tanulmányainak ( üzleti tervének) elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

 

32/2016. (V.30.) számú

határozata

 

 

Geszterédi Napsugár Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges döntésekről

 

33/2016. (V.30.) számú

határozata

 

 

a Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola fenntartói jogának átadásához szükséges döntésekről

 

34/2016. (V.30.) számú

határozata

 

„Geszteréd” Nonprofit  Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

 

35/2016. (V.30.) számú

határozata

 

 

Geszteréd Jövőjéért Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete elfogadásáról

 

36/2016. (V.30.) számú

határozata

 

 

„ A Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás „LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja” elfogadásáról „

 

37/2016. (V.30.) számú

határozata

 

 Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői ( magasabb vezető ) munkakör betöltésére érkezett pályázat véleményezéséről

 

38/2016. (V.30.) számú

határozata

 

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

39/2016. (V.30.) számú

határozata

 

Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány Kuratóriuma elnökének, tagjának és Felügyelő Bizottsági tagjának választásáról

 

40/2016. (V.30.)

Zárt ülés

 

41/2016. (VI.17.) számú

határozata

 

a TOP-1.4.1-15 kódszámú A Foglalkoztatás és az Életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázati felhívásra benyújtásra kerülő projekt Megalapozó dokumentum elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

 

42/2016. (VII.7.) számú

határozata

 

a védőnői helyiség felújításához szükséges önerő biztosításáról

 

43/2016. (VII.7.) számú

határozata

 

Geszterédi Polgárőr Egyesület támogatásáról

 

44/2016. (VII.7.) számú

határozata

 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása iránti igény benyújtásáról

45/2016. (VII.29.) számú

határozata

46/2016. (VII.29.) számú

határozata

 

ORFEUSZ Kft. 2015. évi temetőüzemeltetési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Horváth János Geszteréd, Bajcsy-Zs. u. 9. szám alatti lakos lakossági észrevétele tárgyában

 

47/2016. (VII.29.) számú

határozata

 

futballpálya felújításáról

48/2016. (VII.29.) számú

határozata

 

a Geszterédi Futball Club támogatási kérelme tárgyában

 

49/2016. (VII.29.) számú

határozata

 

a bökönyi agglomerációba (szennyvíz) csatlakozásról

 

50/2016. (VII.29.) számú

határozata

 

védőnői helyiség fűtés korszerűsítéséről

 

51/2016. (VII.29.) számú

határozata

 

 savanyító üzem kialakításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

 

52/2016. (VII.29.) számú

határozata

 

 

a TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtásra kerülő projekt Előkészítő Tanulmányainak előkészítésére  érkezett ajánlatok elbírálásáról

 

53/2016. (VII.29.) számú

h a t á r o z a t a

 

szociális szövetkezetbe történő belépésről

 

54/2016. (VII.29.)

Zárt ülés 

55/2016. (VII.29.)

Zárt ülés 

56/206. (VII.29.)

Zárt ülés

57/2016. (VII.29.)

Zárt ülés  

58/2016. (VII.29.)

Zárt ülés

59/206. (VII.29.)

Zárt ülés 

60/2016. (VII.29.)

Zárt ülés

62/2016. (VIII.26.) számú

h a t á r o z a t a

 

a temető előtti vízelvezető rendszer felújítására

 

63/2016. (VIII.26.) számú

h a t á r o z a t a

 

szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztásáról 

 

64/2016. (VIII.26.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

 a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvíz-elvezetési agglomeráció létrehozásáról

 

65/2016. (IX.28.) számú

határozata

 

a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételéről

 

66/2016. (IX.28.) számú

határozata

 

 

a TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázati felhívás Vízjogi Létesítési Engedélyes és Kiviteli Terveinek elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

 

67/2016. (IX.28.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

 

közoktatási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

68/2016. (IX.28.) számú

h a t á r o z a t a

 

a Geszterédi Tűzoltó Egyesület támogatásáról

 

69/2016. (IX.28.) számú

h a t á r o z a t a

 

a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye támogatási kérelme tárgyában 

 

70/2016. (IX.28.)

Zárt ülés

71/2016. (IX.28.)

Zárt ülés

72/2016. (IX.28.)

Zárt ülés

73/2016. (XI.9.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

közvilágítás korszerűsítés tárgyában

 

74/2016. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról

 

75/2016. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

 

Geszteréd Község Önkormányzata és intézményei 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének, belső ellenőrzés megbízási szerződésének jóváhagyására

 

76/2016. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

 

 

 megbízás közbeszerzési eljárás lefolytatására 

 

77/2016. (XI.28.)

Zárt ülés 

 

78/2016. (XI.28.)

Zárt ülés 

79/2016. (XI.28.)

Zárt ülés 

80/2016. ( XI.28.)

Zárt ülés

81/2016. (XII.13.) számú

határozata

 

 

„Geszteréd Község közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a korszerűsítése” tárgyú projekt közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról

82/2016. (XII.13.) számú

határozata

 

 

Geszteréd Község Képviselő-testületének 2017. évi üléstervéről