Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok - 2013

1/2013. (I.8.)

 

zárt ülés határozata

2/2013. (I.8.) 

 

 

Geszterédi Innovációs Nonprofit Kft. székhely bejegyzéséhez történő hozzájárulásról   

3/2013. (I.8.)

 

vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról

4/2013. (I.31.)

 

Geszteréd Község Önkormányzata közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

 

5/2013. (I.31.)

 

 

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Kirendeltség Nagykállói Katasztrófavédelmi Iroda működési feltételeinek hozzájárulásáról

 

6/2013. (I.31.)

Vételi ajánlat elfogadásáról

 

7/2013. (II.8.)

„Napelemes rendszer telepítése” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról

 

8/2013. (II.8.)

Megbízás Napelemes rendszer telepítése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására

 

9/2013. (II.8.)

Zárt ülés

10/2013. (II.8.)

Zárt ülés

11/2013. (II.21.)

a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

12/2013. (II.21.)

A Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának jóváhagyásáról

13/2013.(II.21.)

A Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyásáról

14/2013. (III.21.)

Zárt ülés határozata

15/2013. (III.21.)

 

konyha üzemeltetésére vonatkozó szerződés jóváhagyásáról

 

16/2013. (III.21.)

 

az Irinyi u.2/C. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó szerződés jóváhagyására

 

17/2013. (III.21.) 

 

a Napsugár Óvoda Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyására

 

18/2013. (III.21.) 

 

 

az önkormányzat részére főkönyvi könyvelési feladatok ellátására és beszámoló készítésére megbízási szerződés jóváhagyására

 

19/2013. (III.29.)

 

 

Geszteréd Község Önkormányzata 2013. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

 

20/2013. (III.29.)

 

Geszteréd Község Önkormányzata 2013. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

 

21/2013. (IV.25.)

 

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról

22/2013. (IV.25.)

Geszteréd Község Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciójáról

 

 

23/2013. (IV.25.)

 

a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról

szóló megállapodás módosításáról

 

24/2013. (IV.25.)

 

a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 

 

25/2013. (IV.25.)

Geszteréd Község Önkormányzata és költségvetési szerveire vonatkozó 2012. évi ellenőrzési és belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

 

26/2013. (IV.25.) 

 

az Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítására pályázat benyújtásáról

 

27/2013. (V.14.)

 

nyári gyermekétkezetésre pályázat benyújtásáról

28/2013. (V.14.)

 

az Árpád Fejedelem Általános Iskola felújítására hozott határozat visszavonásáról, pályázat benyújtásáról

 

29/2013. (V.29.)

Zárt ülés  határozata

30/2013. (V.29.)

Zárt ülés  határozata

31/2013. (V.29.)

 

a temetőüzemeltetés 2012. évi bevételeiről és kiadásairól szóló beszámoló elfogadásáról

 

32/2013. (V.29.)

 

Geszteréd Község 2012. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

33/2013. (V.29.)

 

Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány Kuratóriuma Elnökének választásáról

 

34/2013. (V.29.)

 

 

a Geszteréd Községi Innovációs Nonprofit Kft.  2012. évi beszámolójának elfogadásáról

35/2013. (V.29.)

 

fogászati praxis működtetési jogának átruházásáról

 

36/2013. (V.29.)

 

 

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

37/2013. (V.29.)

 

 

a Gajdos János Művelődési Ház területén terasz és mellékhelyiség kialakításáról

 

38/2013. (V.29.)

 

mezőgazdasági földterület vásárlásáról

 

39/2013. (V.29.)

 

 

az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. és a Nyír-Flop Kft. között létrehozandó engedményezési szerződés tudomásul vételéről

 

40/2013. (VI.20.)

 

Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára

 

41/2013. (VI.20.)

 

 a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról

 

42/2013. (VI.20.)

 

Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás megszüntetéséről

 

43/2013. (VI.20.)

 

 

a Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi beszámolójának jóváhagyásáról

44/2013. (VI.20.)

 

háziorvos és az önkormányzat között fennálló tartozás rendezéséről

 

45/2013. (VI.27.)

 

 

 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról

46/2013. (VI.27.)

 

 

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulás felülvizsgálatáról

47/2013. (VI.27.)

 

Geszteréd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

 

48/2013.

 

ZÁRT ÜLÉS határozata

49/2013.

ZÁRT ÜLÉS határozata

 

50/2013. (VII.30.)

 

Geszteréd Község Önkormányzata részére gépjármű beszerzéséről

 

51/2013. (VIII.22.)

 

 

 

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás feladatellátási és finanszírozási megállapodásának módosításáról

52/2013. (VIII.22.)

 

 

a „Dél-Nyírségi Önkormányzati Kistérségi Társulás szociális intézményeinek fejlesztése négy településen” című pályázathoz szükséges önerő kiegészítéséről

 

 

 

 

53/2013. (VIII.22.)

2013. szeptember 21. napján falunap megrendezéséről

 

54/2013. (VIII.22.)

 

a Geszteréd Községi Innovációs Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez hozzájárulásról és kezesség vállalásról

 

55/2013. (VIII.22.)

 

 

önkormányzati fejlesztésekhez szükséges pénzügyi fedezet engedélyezéséről

( Művelődési Ház, szabadtéri színpad)

 

56/2013. (IX.13.)

ZÁRT ÜLÉS határozata

57/2013. (IX.13.)

 

a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére a KEOP-  

      1.3.0/2F/09-2010-0036 projekthez kapcsolódó ÁFA finanszírozásáról

 

58/2013. (IX.13.)

 

 

 „Napsugár Óvoda” óvodavezetői ( magasabb vezető) álláshelyére  pályázat

     kiírásáról

59/2013. (IX.13.)

 

 

a  Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat Közös Fenntartására létrehozott  Intézményfenntartó Társulás döntéseinek jóváhagyásáról 

60/2013. (IX.13.)

 

 

a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi

      kiegészítő támogatás igény benyújtásáról

61/2013. (IX.13.)

 

a Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének megvalósításáról

 

62/2013. (IX.13.)

 

a Napsugár Óvoda működésének felülvizsgálatáról

 

63/2013. (IX.13.)

 

Karácsonyi díszkivilágítás megrendeléséről 

 

64/2013. (IX.25.) 

 

ZÁRT ÜLÉS  határozata

 

65/2013. (X.8.)

A Nyírségi Ivóvíz-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat finanszírozásáról

66/2013. (X.8.)

a  Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat Közös Fenntartására létrehozott

Intézményfenntartó Társulás döntéseinek jóváhagyásáról

 

67/2013. (X.8.)

 

önkormányzati „csapatépítő tréning” megtartásáról

 

68/2013. (X.8.)

 

a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybevételéről

 

69/2013. (X.8.)

 

2014. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról

69/2013. (X.8.)

 

2014. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról

70/2013. (X.31.) 

 

 

Geszteréd Község Önkormányzat gazdálkodásának 2013. III. negyedévi helyzetéről szóló beszámoló tudomásul vételéről

 

71/2013. (XI.28.)

 

Geszteréd Község Képviselő-testületének 2014. évi üléstervéről

72/2013. (XI.28.)

 

határozat visszavonásáról

 

73/2013. (XI.28.)

 

 „Napsugár Óvoda” óvodavezetői ( magasabb vezető) álláshelyére  pályázat

     kiírásáról

 

74/2013. (XI.28.)

 

használt ruha gyűjtésére szolgáló konténerek kihelyezéséről

75/2013. (XI.28.)

 

a Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezete számára nyújtott támogatásról

 

76/2013. (XI.28.)

 

az Irinyi u.2/C. szám alatti ingatlan értékesítéséről

 

77/2013. (XI.28.)

 

mezőgazdasági földterület vásárlásáról

 

78/2013. (XI.28.)

 

tűzifa értékesítéséről

79/2013. (XI.28.)

 

 a Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány szolgáltatásának támogatásáról

80/2013. (XII.20.)

 

 

a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

81/2013. (XII.20.)

 

az Idősek Klubja épületének tetőfelújításáról

82/2013. (XII.20.)

 

megbízás adásáról közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására

 

83/2013. (XII.20.)

 

a református templom külső felújításához történő hozzájárulásról