Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok - 2012

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2012. (I.6.)

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.11.) rendelet felülvizsgálatáról

2/2012. (I.6.)

a képviselő-testület állandó bizottságainak létrehozásáról

3/2012. (I.6.)

„Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás szociális intézményeinek fejlesztése négy településen” c. pályázat benyújtásáról

4/2012. (I.6.)

a Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről

5/2012. (II.01.)

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat 2012.évi költségvetésének jóváhagyásáról

6/2012. (II.01.)

szociális tűzifa osztással kapcsolatos feladatokról

7/2012. (II.1.)

a Képviselő-testület bizottságai elnökeinek megválasztására

8/2012.(II.1)

ZÁRT - fellebbezési ügyben

9/2012.(II.10.)

Geszteréd Község Körzeti Védőnői és Iskola Egészségügyi Szolgálata megszüntető okiratának jóváhagyása

10/2012. (II:10.)

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatból kiválás dokumentumainak jóváhagyásáról

11/2012. (II.10.)

földingatlan csereszerződés jóváhagyása

12/2012. (II.10.)

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felé fennálló kötelezettségekről

13/2012. (II.10.)

ZÁRT -fellebbezési ügyben

14/2012. (II.21.)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásban való képviseletről

15/2012. (II.21.)

a Gajdos János Művelődési Ház Megszüntető Okiratának elfogadásáról

16/2012. (II.21)

a Közművelődési és Iskolai Könyvtár Megszüntető Okiratának elfogadásáról

17/2012. (II.21.)

felhatalmazás szociális fa beszerzésére

18/2012. (III.07.)

ZÁRT - fellebbezési ügyben

19/2012. (III.07.)

ZÁRT - fellebbezési ügyben

20/2012. (III.30.)

Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

21/2012. (III.30.)

Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő Bizottsága tagjának választásáról

22/2012. (III.30.)

ZÁRT - fellebbezési ügyben

23/2012. (III.30.)

vételi ajánlat elfogadásáról

24/2012.(III.30.)

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról

25/2012. (III.30.)

az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

26/2012. (IV.26.)

Geszteréd Község Önkormányzata és költségvetési szerveire vonatkozó 2011. évi ellenőrzési és belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

27/2012. (IV.26.)

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

28/2012. (IV.26.)

vételi ajánlat elfogadásáról

29/2012. (IV.26.)

a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

30/2012. (IV.26.)

a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulatban való képviseletről

31/2012. (IV.26.)

az ORFEUSZ Kft. 2011. évi beszámolójának jóváhagyásáról

32/2012. (IV.26.)

a Nagykállói Rendőrőrs 2011. évi közbiztonsági beszámolójának jóváhagyásáról

33/2012. (V.30.)

Hozzájárulás rendelet megalkotásához

34/2012. (V.30.)

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegysége pénzmaradványának felhasználásáról

35/2012. (V.30.)

az önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programjának felülvizsgálatáról

36/2012. (V.30.)

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló beszámoló jóváhagyásáról

37/2012. (V.30.)

Geszteréd Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

38/2012. (V.30.)

Falunap megrendezéséről

39/2012. (V.30.)

Közalkalmazottak egyéb juttatásainak engedélyezéséről

40/2012. (VI.07.)

Geszteréd Község Innovációs Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági beszámolójának jóváhagyásáról

41/2012. (VI.07.)

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezéséről

42/2012. (VI.26.)

A „ Kisiskolák újraindítására” című pályázat önerejének módosításáról

43/2012. (VII.27.)

A „Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése – Dél-Nyírségben” című pályázat geszterédi megvalósulási helyszínének többletköltségeinek hozzájárulásáról

44/2012. (VII.27.)

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

45/2012. (VII.27.)

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

46/2012. (VII.27.)

ZÁRT – kitüntető címre történő jelöléséről

47/2012. (VII.27.)

ZÁRT-  kitüntető cím 2012. évi adományozásáról

48/2012. (VII.27.)

ZÁRT-  kitüntető cím 2012. évi adományozásáról

49/2012. (VII.27.)

ZÁRT -  kitüntető cím 2012. évi adományozásáról

50/2012. (VII.27.)

ZÁRT -  kitüntető cím 2012. évi adományozásáról

51/2012. (VII. 27.)

ZÁRT – fellebbezési  ügyben

52/2012. (VII.27.)

Áremelési szándék elutasításáról

53/2012. (VIII.29.)

Geszteréd Község Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

54/2012. (VIII.29.)

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

55/2012. (VIII.29.)

Költségvetési szervek közötti megállapodás jóváhagyásáról

56/2012. (VIII.29.)

„Napelem rendszerek telepítésére vonatkozó pályázat előkészítésről”

57/2012. (VIII.29.)

A közmeghallgatás időpontjának meghatározása

58/2012. (VIII.29.)

Az iskola felújításáról

59/2012. (IX.11.)

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

60/2012. (IX.11.)

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

61/2012. (IX.11.)

A Napsugár Óvoda Geszteréd Alapító Okiratának módosítására

62/2012. (IX.11.)

A Napsugár Óvoda Geszteréd Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

63/2012. (IX.11.)

A Geszteréd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

64/2012. (IX.11.)

A Geszteréd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

65/2012. (IX.11.)

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítéséről

66/2012. (IX.11.)

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

67/2012. (X.25.)

A „Helytörténeti Ház felújítása” című pályázat benyújtásáról

68/2012. (X.25.)

Szociális célú tűzifa igény benyújtásáról

69/2012. (X.25.)

A 2013. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására

70/2012. (X.25.)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás önerejének biztosításáról

71/2012. (XI.12.)

 

Traktor beszerzéshez szükséges önerő biztosításáról

72/2012. (XI.12.)

 

 

Nyírség-Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére fizetendő tagi hozzájárulásról

73/2012. (XI.12.)

 

 

Karácsonyi ünnepség és vendéglátás költségeinek biztosításáról

74/2012. (XI.12.)

 

 

 

 

Karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzéséről

75/2012. (XI.29.)

 

 

 

az önkormányzat III. negyedévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

76/2012. (XI.29.)

 

 

 

Geszteréd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

77/2012. (XI.29.)

 

 

 

települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadásáról

78/2012. (XI.29.)

 

 

 

 

a Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezete számára nyújtott támogatásról

79/2012. (XI.29.)

 

 

Az önkormányzat tulajdonába kerülő,

az önkormányzat tulajdonában már meglévő, valamint

az Európai Uniós támogatással később megvalósuló

ivóvíz/szennyvíz közművek vagyonkezelésbe adásáról

80/2012. (XI.29.)

 

 

Mezőgazdasági földterület 2013. évi bérbe adásáról

 

81/2012. (XI.29.)

 

 

Arany János Tehetséggondozó Program keretében tehetséges fiatalok támogatása

82/2012. (XI.29.)

 

 

Arany János Tehetséggondozó Program keretében tehetséges fiatalok támogatása

83/2012. (XII.12.)

 

 

Megállapodás jóváhagyásáról

84/2012. (XII.14.)

 

az önkormányzati adósságkonszolidációról

85/2012. (XII.31.) 

 

 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról és szilárd hulladék közszolgáltatás során alkalmazandó díj jóváhagyásáról

86/2012. (XII.31.)

 

 

Geszteréd Község Képviselő-testületének 2013. évi Munkatervéről

 

87/2012. (XII.31.)

 

Belső ellenőr kiválasztásról és belső ellenőrzési megbízási szerződés jóváhagyásáról

 

88/2012. (XII.31.)

 

 

Intézményfenntartó társulás megszüntetéséről