Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok - 2009

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2009. (I.29.)

Telepítési kérelem benyújtásáról

2/2009. (I.29.)

HU-RO pályázathoz való csatlakozásról

3/2009. (I.29.)

A KHT 2008. évi munkájáról és a pénzügyi helyzet alakulásáról beszámoló elfogadásáról

4/2009. (I.19.)

A Geszteréd Innovációs KHT alapító okiratának módosításának elfogadásáról

5/2009. (I.29.)

A konyha bérleti díjának emeléséről

6/2009. (I.29.)

Szilárd Hulladék Társulás Alapító Okiratának módosulásáról

7/2009. ( I.29.)

Társulási szerződés módosításáról

8/2009. ( I.29.)

A különféle segélykérelmekben meghozott döntésekről.

9/2009. (III.9.)

Az óvodai integrált fejlesztési program elfogadásáról

10/2009. (III.9.)

Az iskolai integrált fejlesztési program elfogadásáról

11/2009. (III.9.)

A közoktatási esélyegyenlőségi terv és helyzetelemzés elfogadásáról

12/2009. (III.9.)

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Geszterédi Intézményegység térítési díjainak elfogadásáról

13/2009. (III.9.)

Zakar Szabolcs kérelmének elfogadásáról

14/2009. (III.9.)

Sztányi Gábor földcsere kérelmének elfogadásáról

15/2009. (III.9.)

Ivóvízminőség-javító Program II. ütem határozatának módosításának elfogadásáról

16/2009. (III.9.)

A Geszteréd Innovációs KHT ügyvezetőjének megválasztásáról

17/2009. (III.9.)

zárt-segélykérelmekben meghozott döntésekről

18/2009. (IV.2.)

Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi Közfoglalkoztatás Terv elfogadásáról

19/2009. (IV.2)

A 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése c. pályázat benyújtásáról

20/2009. (IV.2.)

A 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet a bölcsődék közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése c. pályázat benyújtásáról

21/2009. (IV.20.)

Bököny Község Önkormányzatának megkereséséről földterületek megszerzésével kapcsolatban

22/2009. (IV.20.)

Tulajdonosok megkereséséről földterületek megszerzésével kapcsolatban

23/2009. (IV.20.)

Geszteréd Község Önkormányzata éves ellenőrzési jelentésének tudomásul vétele

24/2009. (IV.20.)

A geszterédi külterület 0238/1, 0239 hrsz-ú szántó terület hasznosításáról

25/2009. (IV.20.)

Zárt- geszterédi család megsegítéséről

26/2009. (IV.20.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

27/2009. (V.27.)

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálatáról

28/2009. (V.27.)

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Okiratának felülvizsgálatáról

29/2009. (V.27.)

A közművelődési és iskolai könyvtár Alapító Okiratának felülvizsgálatáról

30/2009. (V.27.)

A Napsugár Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálatáról

31/2009. (V.27.)

A Dél- nyírség Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

32/2009. (V.27.)

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

33/2009.(V.27.)

A Geszteréd Községi Innovációs Kht. Ügyvezetőjének megválasztásáról

34/2009. (V.27.)

A Geszteréd Innovációs Kht. közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

35/2009. (V.27.)

A geszterédi külterület 0238/1, 0239 hrsz-ú szántó terület hasznosításáról szóló 24/2009 (IV.20) számú határozat visszavonásáról

36/2009. (V.27.)

A Geszteréd Kossuth utca 110. szám alatti szolgálati lakás bérbeadásáról

37/2009. (V.27.)

A közoktatási esélyegyenlőségi program módosításának elfogadásáról

38/2009. (V.27.)

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény módosításával kapcsolatos felterjesztés elfogadásáról

39/2009. (V.27.)

Zárt - segélykérelemről

40/2009. (V.27.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

41/2009. (VII.01.)

Térfigyelő rendszerrel Nagykáló és Geszteréd közbiztonságáért c. pályázat benyújtásához saját erő biztosításáról

42/2009. ( VII.01.)

A Geszterédi Napsugár Óvoda berendezéseinek fejlesztése c. pályázat benyújtásához saját erő biztosításáról

43/2009. (VII.22.)

Zárt- Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásáról beérkezett javaslatok megtárgyalása, döntés a címek adományázásáról.

44/2009. (VII.22.)

Zárt- Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásáról beérkezett javaslatok megtárgyalása, döntés a címek adományozásáról.

45/2009. (VII.22.)

Zárt- Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásáról beérkezett javaslatok megtárgyalása, döntés a címek adományozásáról.

46/2009. (VII.22.)

Zárt- Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásáról beérkezett javaslatok megtárgyalása, döntés a címek adományozásáról.

47/2009. (VII.22.)

Zárt- Az önkormányzati kitüntetésekről, adományozásról beérkezett javaslatok megtárgyalása, döntés a címek adományozásáról.

48/2009. (III.9.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

50/2009. (IX.14.)

A Napsugár Óvoda óvoda-vezetői pályázatának meghirdetéséről

51/2009. (IX.14.)

A Napsugár Óvoda óvoda-vezetői pályázatának elbírálásáig Kemény Józsefné megbízatása a Napsugár Óvoda vezetésével

52/2009. (IX.14.)

A Napsugár Óvoda SzMSz-ének elfogadásáról

53/2009. (IX.14.)

A Napsugár Óvoda nevelési programjának elfogadásáról

54/2009. (IX.14.)

Az óvoda és az iskola tájékoztatójának elfogadásáról

55/2009. (IX.14.)

Az önkormányzat 2009. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról

56/2009. (IX.14.)

A Geszteréd Innovációs Non-profit Kft. Ügyvezetőjének megválasztásáról

57/2009. (IX.14.)

A polgármester szabadságához való hozzájárulásról

58/2009. (IX.14.)

A Geszterédi Önkormányzat 2/6 tulajdonrészét képező 2250 hrsz-ú ingatlan Bököny község részére történő odaajándékozásáról

59/2009. (IX.14.)

A Geszteréd Község Önkormányzat képviselő-testületének feloszlatásáról

60/2009. (IX.14.)

Nagykálló Rendőrőrs parancsnokának kinevezéséről

61/2009. (IX.14.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

62/2009. (XI.25.)

Az önkormányzat 2009. évi ¾ éves gazdálkodásáról

63/2009. (XI.25.)

Az önkormányzat 2010. éves költségvetési koncepciója

64/2009. (XI.25.)

Falumegújításra garancia

65/2009. (XI.25.)

A Napsugár Óvoda vezetőjének megválasztásáról

66/2009. (XI.25.)

Belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról

67/2009. (XI.25.)

A belső piaci irányelvről

68/2009. (XI.25.)

a helyi önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról készült átfogó értékelés megtárgyalásáról

69/2009. (XI.25.)

Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításáról, kiegészítéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról.

70/2009. (XI.25.)

Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításáról

71/2009. (XI.25.)

Esélyegyenlőségért Geszteréden c. pályázat benyújtásához saját erő biztosításáról

72/2009. (XI.25.)

Az önkormányzat csatlakozásáról az Arany János Tehetséggondozó Programhoz A Képviselő-testület

73/2009. (XI.25.)

A geszterédi 015,0153 hrsz-ú út felújításáról

74/2009. (XI.25.)

Pályázat benyújtásáról inkurrens anyagokra

75/2009. (XI.25.)

A római katolikus templom kerítésének megépítéséről

76/2009. (XI.25.)

Önerő biztosításáról

77/2009. (XI.25.)

folyószámla hitelről

78/2009. (XI.25.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

79/2009. (XII.21.)

A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról

80/2009. (XII.21.)

A Képviselő-testület 2010. évi munkatervéről

81/2009. (XII.21.)

A Geszteréd Községi Innovációs Kft. Ügyvezetőjének megválasztásáról

82/2009. (XII.21.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának elfogadásáról

83/2009. (XII.21.)

A Kisvárdai és a Nagyecsedi hulladéklerakók üzemeltetéséről

84/2009. (XII.21.)

A Kisvárdai és a Nagyecsedi hulladéklerakókba szállítandó hulladék ártalmatlanítási díjának megállapításáról

85/2009. (XII.21.)

Nagykálló Rendőrőrs parancsnokának kinevezéséről

86/2009. (XII.21.)

A sportöltöző és a játszótér fenntartásáról

87/2009. (XII.21.)

A költségvetés tarthatatlanságáról