Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok - 2010

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2010. (II.12.)

Az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről

2/2010. (II.12.)

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Geszteréd Intézményegység 2010. évi költségvetési előirányzatának elfogadása

3/2010. (II.12.)

1/2010. (I.19.) ÖM rendelet a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhe, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről című pályázat benyújtásához saját erő biztosításáról

4/2010. (II.12.)

1/2010. (I.19.) ÖM rendelet a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről című pályázat benyújtáshoz saját erő biztosításáról

5/2010. (II.23.)

Zárt - segélykérelmekben meghozott döntésekről

6/2010. (III.18.)

Szavazatszámláló bizottság megválasztásáról

7/2010. (III.24.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

8/2010. (IV.1.)

Az Orfeusz Kft. Beszámolójáról

9/2010. (IV.1.)

A görög katolikus egyház kérelmének támogatásáról

10/2010. (IV.1.)

Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány beszámolójáról

11/2010. (IV.21.)

ÖNHIKI benyújtásáról

12/2010. (IV.21.)

A TEAM ROSSO Kft. Kérelmének elbírálásáról

13/2010. (IV.21.)

A gyümölcsös hasznosításáról

14/2010. (IV.21.)

A különféle segélykérelmekben meghozott döntésekről

15/2010. (V.27.)

A helyi önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelés megtárgyalásáról

16/2010. (V.27.)

A Művelőségi Ház felújításáról

17/2010. (V.27.)

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűléséről

18/2010. (V.27.)

Angol tagozat és egész napos nevelés bevezetéséről az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

19/2010. (V.27.)

A 0164/8 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

20/2010. (V.27.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

21/2010. (VI.17.)

Geszteréd Község Önkormányzatának vis maior támogatás igénylése tárgyában

22/2010. (VII.22.)

Geszterédi Napsugár Óvoda felújítására elnyert pályázat kivitelezőjéről

23/2010. (VII.22.)

A Geszterédi Innovációs Kft. 2009. évi beszámolója

24/2010. ( VII.22.)

A Geszteréd Innovációs Kft. Közhasznúsági jelentése 2009 évről

25/2010. (VII.22.)

A konyha bérleti szerződésének felbontásáról

26/2010. (VII.22.)

Érpatak Önkormányzat kéréséről

27/2010. (VII.22.)

Horváth Julianna kéréséről

28/2010. (VII.22.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

29/2010. (VIII.28.)

Helyi Választási Bizottság megválasztásáról

30/2010. (IX.15.)

A különféle segélykérelmekben meghozott döntésekről

31/2010. (IX.15.)

A konyha ügyében történt tájékoztatásról

32/2010. (IX.15.)

A pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatóról

33/2010. (IX.15.)

A Kft-k ügyében tett tájékoztatósról

34/2010. (IX.15.)

A civil szervezetek támogatásáról szóló tájékozatóról

35/2010. (IX.15.)

Geszteréd Jövőjéért Közalapítvány folyószámlájának helyzetéről szóló tájékozató

36/2010. (IX.15.)

Az augusztus 20.-i rendezvényről szóló tájékoztató

37/2010. (IX.15.)

Az Aranyszablya és a Vasvári utca belvízhelyzetéről szóló tájékoztató

38/2010. (IX.15.)

Közmeghallgatásról

39/2010. (IX.15.)

A Napsugár Óvoda pedagógiai programjáról

40/2010. (IX.21.)

Kiss Pál kérelmében meghozott döntésről

41/2010. (IX.21.)

Jogi képviselet díjának átvállalásáról

42/2010. (X.8.)

Polgármester illetményének megállapításáról

43/2010. (X.8.)

Ad hoc bizottság megválasztásáról

44/2010. (X.8.)

Alpolgármester választásról

45/2010. (X.8.)

Alpolgármester tiszteletdíjáról

46/2010. (X.11.)

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (IV. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

47/2010. (X.11.)

A képviselő-testület állandó bizottságainak létrehozásáról

48/2010. (X.11.)

Az Önkormányzat gazdasági programjának elkészítéséről

49/2010. (X.11.)

Támogatás megítéléséről a focisák részére

50/2010. (X.19.)

Geszteréd Község Innovációs Non-profit Kft. Ügyvezetőjének leváltásáról

51/2010. (X.19.)

Geszteréd Község Innovációs Non-profit Kft. Ügyvezetőjének megválasztása

52/2010. (X.28.)

Önálló fogorvosi kör kialakítása

53/2010. (X.28.)

Az önkormányzat 2010. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról

54/2010. (X.28.)

Az önkormányzat 2011. évi első belső ellenőrzési ütemtervének elfogadásáról

55/2010. (X.28.)

Óvodai létszámleépítésről

56/2010. (X.28.)

Vitkovics Béla biztosításáról

57/2010. (X.28.)

A Geszpro Kft-ben lévő részesedésünk kiárusításáról

58/2010. (X.28.)

A Roba Millenium Kft.-nek kifizetett összeg visszakéréséről

59/2010. (X.28.)

Állandó helyettesről

60/2010. (X.28.)

Zárt- segélykérelmekben meghozott döntésekről

61/2010. (XI.23.)

2011. évi költségvetési koncepcióról

62/2010. (XI.23.)

Az Önkormányzat 2010. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának helyzetéről

63/2010. (XI.23.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásnál az önkormányzat állandó helyettesének megválasztásáról

64/2010. (XI.23.)

A Nyírség Vízgazdálkodási Társulatnál az önkormányzat állandó helyettesének megválasztásáról

65/2010. (XI.23.)

Az 55/2010. (X. 28.) határozat visszavonásáról

66/2010. (XI.23.)

Az óvodai létszámleépítésről, illetve költségcsökkentésről

67/2010. (XI.23.)

A művelődési ház felújítása kivitelezőjének kiválasztásához közbeszerzés kiírásáról

68/2010. (XI.23.)

(előző napirendi ponthoz kapcsolódó) „helyi védelmet élvező épületek közé sorolás”

69/2010. (XII.14.)

Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről, a tárulási megállapodásának módosításáról, kiegészítéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról

70/2010. (XII.14.)

A Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása

71/2010. (XII.14.)

Folyószámla hitel rendelkezésre való bocsátásáról szóló 72/2007. (XII. 18.) Kt. Számú határozat módosításáról

72/2010. (XII.14.)

A Napsugár Óvoda alapító okiratának módosításáról

73/2010. (XII.14.)

Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról

74/2010. (XII.14.)

„térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó igény”

75/2010. (XII.14.)

A Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumának visszahívásáról

76/2010. (XII.14.)

A Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról