Nőnapot ünnepeltünk

  Geszteréden a nők tiszteletére szervezett ünnepségre várták a községben élő lányokat, asszonyokat.

  Szabó József polgármester köszöntőjében szólt a Nőnap megünneplésének fontosságáról, méltatta a nők szerepét, majd Rippl-Rónai Józsefet idézte, mely szerint:  „A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.”

  A színvonalas operett előadást követően az Önkormányzat Képviselő-testületének férfi tagjai virággal kedveskedtek a szép számmal megjelent hölgyeknek.

 

Felhívás síktalanítási feladatok elvégzésére

Az elmúlt időszakban bekövetkezett, valamint az OMSZ előrejelzése alapján várható időjárási viszonyokra tekintettel, a síktalanítással kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről ismételten az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

 A hatályos rendelkezések alapján, az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintéshez bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot kell használni. A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

 Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztán tartani függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti (üzemi) tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

 Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

 Felhívom továbbá a figyelmüket arra, hogy az épületek ereszcsatornáján, tetőszerkezetén megjelenő jégcsap okozta veszélyhelyzet elhárítása szintén az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége.

A fentiek elmulasztása esetén az okozott károkért a károsulttal szemben, az épület tulajdonosa a felelős, aki a balesettel összefüggő egyéb kiadások megtérítésére is kötelezhető.

 Pálffyné dr. Szabó Ibolya 
            aljegyző

A nemzeti összefogás geszterédi búzaszemei

   Ünnepélyes keretek között nyújtotta át Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének elnöke Szabó Józsefnek, Geszteréd polgármesterének azt az ADOMÁNYOZÓ LEVELET, amely a 2016. évi Magyarok Kenyere Programban való részvételért illette meg a községet.

A Magyarok Kenyere Alapítvány nemzeti összefogást jelképező „sok millió búzaszem, egy nemzet” jelszóval fémjelzett mozgalom során összegyűjtött búzából Geszteréd Önkormányzata 300 kg mennyiségű liszt adományban részesült, amely rászoruló családok között lett szétosztva annak reményében, hogy hozzájárul napi élelmezési gondjaik enyhítéséhez, illetve életminőségük javításához.

Karácsonyi Köszöntő

Kedves Geszterédiek!

 Újhullámos kifejezést használva megkezdődött a karácsonyi dömping. Az utakon nehezen lehet haladni, a bevásárlóközpontokban hömpölyög a tömeg és mindenki idegesen kapkod, hogy mivel ajándékozza meg szeretteit, ismerőseit?

Számomra mindez úgy tűnik, mintha ebben az időszakban egy versenyt futnánk az idővel: kapkodunk, versenyeznénk a szeretteinkkel, hogy melyikünk tud jobb ajándékot adni, és verseny saját magunkkal is, hogy időben a legjobbat érjük el.

Bővebben...

Községi Advent

A hagyományoknak megfelelően, a geszterédi Kolping Egyesület tagjai az idén is szépen feldíszítették a községünk közös adventi koszorúját a posta előtti téren. Itt minden vasárnap ünnepi szertartás keretében, az óvodások és iskolások műsorával színesítve lángra lobban egy-egy gyertya, jelezve ezzel az ünnep közeledtét.