Már igényelhetőek az agrártámogatások - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívása

Elérkezett 2018-ban is az egységes (ún. „területalapú”) kérelmek benyújtásának időszaka, 2018. április 03-tól működik az elektronikus beadó felület.

Ebben az évben már 44 jogcím alapján kérhetik a támogatási összegeket a gazdálkodók ennek a rendszernek a segítségével, nem beszélve az egyes jogcímeken belüli további különböző támogatási formákról.

Ezúton kérjük a gazdálkodókat, amennyiben a kérelem benyújtásával kapcsolatban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászainak segítségét kívánják igénybe venni, mielőbb keressék kollégáinkat, egyeztessenek időpontot a sikeres és időben történő benyújtás érdekében.

Bővebben...

Sajtóközlemény: Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében”

2018.március 13.
Nagykálló Város Önkormányzata

 

Nagykálló Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” címmel. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00041 számú, 493.709.157 Ft támogatási összegű projekt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése; a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása; a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

A konzorciumot magában foglaló 7 településen – Nagykálló, Biri, Bököny, Geszteréd, Kisléta, Vállaj, Fábiánháza – a következő 24 hónap során a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítésére szakmai workshopok, állásbörzék kerülnek megrendezésre. A lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, családi napokkal, sport - rendezvényekkel, ifjúsági klubok létrehozásával kívánja támogatni a projekt. Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja a kultúrák közötti párbeszédet, melynek érdekében tartalmas kulturális programok, zenei rendezvények, egészségnapok kerülnek megrendezésre.

A program tervezett fizikai befejezése 2020. március 1.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Geszteréd Község Önkormányzata a Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a 2017/2018. tanév 2. félévére vonatkozóan.

1. A pályázat célja:

A Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj célja a Geszteréden élő, középiskolai, főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányainak anyagi támogatása.

2. A pályázók köre:

Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíjra olyan közép vagy felsőoktatásban tanulmányokat folytató tanuló nyújthat be pályázatot,

a.) aki nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytat, és igazolja az ösztöndíj odaítélését megelőző utolsó félévi/év végi bizonyítványával, hogy a tanulmányi átlaga legalább 4,0.

b.) aki nappali tagozaton költségtérítéses, illetve államilag finanszírozott, az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy egyetemi képzésben felsőfokú tanulmányokat folytat, és aki a pályázat benyújtását megelőző lezárt tanulmányi félévben a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolása alapján, a vizsgáztató szaktanárok által hivatalosan bejegyzett legutóbbi tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,0. A felsőoktatási intézmény első évfolyam 1. félévében tanulmányokat folytató esetében az utolsó középiskolai tanulmányi félév eredményei kerülnek figyelembe vételre.

c.) a pályázati anyagában leírja elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a településsel, segíteni az Önkormányzat munkáját.

A pályázat további részletei

Lisztadomány a rászorulóknak

A Magyarok Kenyere Alapítvány által kezdeményezett jótékonysági búzagyűjtési mozgalomba, ahogy a korábbi években, úgy 2017-ben is adományozóként csatlakozott egy geszterédi vállalkozó, valamint Geszteréd Község Önkormányzata.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének elnöksége úgy döntött, hogy a programban való részvételért oklevélben és 500 kg liszt-adományban részesíti a községet. Az oklevelet Rácz Imre, a szervezet elnöke adta át ünnepélyes keretek között Szabó József polgármesternek. A lisztadomány rászoruló családok között lett szétosztva.