Rendelet az egyes anyakönyvi eljárások díjáról

GESZTERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

2/2011. (III.1.)

 RENDELETE

az egyes anyakönyvi eljárások díjáról

- egységes szerkezetbe foglalva a rendeletet módosító 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendelettel -  

 

Geszteréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában, az anyakönyvi eljárásokról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes anyakönyvi eljárások díjáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Geszteréd Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolatlétesítési, eljárásokra (a továbbiakban: egyes anyakönyvi eljárások) terjed ki.

Bővebben...