Rendelet a településfejlesztési koncepció, arculati kézikönyv elkészítéséről

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017(VI.6.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL