Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok - 2011

 

Határozat száma

Határozat tárgya

1/2011. (I.25.)

A Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

2/2011. (I.25.)

A Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány kuratóriumának visszahívásáról, új kuratórium választásáról

3/2011. (II.15.)

Inzsöl János jegyző munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetéséről

4/2011. (II.15.)

Jegyzői pályázat kiírásáról

5/2011. (II.15.)

Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszteréd Tagintézményének 2011. évi költségvetéséről

6/2011. (II.15.)

Zárt -fellebbezési ügyben meghozott döntésről

7/2011. (II.15.)

A Védőnői Szolgálat vállalkozási formában történő működtetéséről

8/2011. (III.1.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

9/2011. (III.1.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

10/2011. (III.1.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

11/2011. (III.1.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

12/2011. (III.1.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

13/2011. (III.16.)

Felhatalmazás Szűcs Zsolt polgármester részére a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel történő tárgyalások megkezdésére

14/2011. (III.16.)

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tárulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

15/2011. (III.22.)

Vis maior támogatás címen támogatási igény benyújtása a Belügyminisztériumhoz

16/2011. (III.22.)

Jegyzői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

17/2011. (III.22.)

Jegyzői pályázat kiírásáról

18/2011. (III.22.)

A 0118/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

19/2011. (III.22.)

A varroda bérleti szerződésének elfogadásáról

20/2011. (III.22.)

A Képviselő-testület 2011. 2.-4. negyedéves munkatervének elfogadása

21/2011. (III.22.)

A Görög Katolikus Egyház helyiségbérletéről

22/2011. (III.22.)

A 7/2011. (III. 9.) BM rendeletben meghatározott támogatás igény benyújtásához szükséges önerő biztosításáról

23/2011. (III.22.)

A Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Geszterédi Intézményegység térítési díjairól

24/2011. (III.22.)

A Geszteréd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító Okiratának módosításáról

25/2011. (IV.12.)

A Gazdasági Program elfogadásáról

26/2011. (IV.12.)

A Sportkoncepció elfogadásáról

27/2011. (IV.12.)

A Nagykállói Rendőrőrs anyagi támogatásáról

28/2011. (IV.12.)

A Nagykállói Kistérség Rövidtávú Kistérségi Kulturális Stratégiája 2010-2013 elfogadásáról

29/2011. (IV.12.)

Szándéknyilatkozat társulási megállapodásra

30/2011. (IV.14.)

Érpatak és Geszteréd községek képviselő-testületei közötti együttes ülés tartásáról

31/2011. (IV.14.)

Együttes ülés szabályairól

32/2011. (IV.14.)

Közoktatási Intézkedési Tervről

33/2011. (IV.14.)

Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodásra

34/2011.(IV.14.)

Kisiskolák újraindítása pályázat beadásáról és az önerő biztosításáról

35/2011. (IV.14.)

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról

36/2011. (IV.14.)

Az Árpád Fejeledelem Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadásáról

37/2011. (IV.14.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

38/2011. (IV.14.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

39/2011. (IV.14.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

40/2011. (IV.14.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

41/2011. (IV.14.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

42/2011. (IV.14.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

43/2011. (IV.28.)

Jegyzői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

44/2011. (IV.28.)

Jegyzői pályázat kiírásáról

45/2011. (IV.28)

Iskola igazgatói pályázat kiírásáról

46/2011. (IV.28.)

Pályázat benyújtása a Napsugár Óvoda épületében napkollektoros rendszer kialakítására

47/2011. (IV.28.)

Együttműködési megállapodás elfogadása pályázat benyújtására az Árpád Fejedelem Általános Iskola épületére

48/2011. (IV.28.)

Az Árpád Fejeledelem Általános Iskola Házirendjének elfogadásáról

49/2011. (IV.28)

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

50/2011. (IV.28.)

A jegyzői helyettesítésre megbízás adása

51/2011. (V.05.)

A „kisiskolák újraindítása” pályázat főösszegének változásáról

52/2011. (V.05.)

Árpád Fejeledelem Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról

52/2011. (V.05.)

Vis maior pályázat benyújtása a Belügyminisztériumhoz

53/2011. (V.05.)

ZÁRT – szociális ügyek

54/2011. (V.25.)

Az Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

55/2011. (V.25.)

A bölcsődei ellátási szerződésről

56/2011. (V.25.)

A Polgárőrség Geszterédért Egyesület részére székhelyhasználati hozzájárulásról

57/2011. (V.25.)

Szociális nyári gyermekétkeztetésről

58/2011. (V.25.)

Védőnői szolgálat vállalkozói formában történő működtetése

59/2011. (V.25.)

Mezőőri szolgálat kialakításáról

60/2011. (V.25.)

Sofőri állásokról

61/2011. (V.25.)

A kézilabda- és labdarúgó csapat támogatásáról

62/2011. (V.25.)

A kistérségi pénzmaradvány felhasználásáról

63/2011. (V.25.)

Jegyzői pályázatokról

64/2011. (VII.18.)

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

65/2011. (VII.18.)

Geszteréd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

66/2011. (VII.18.)

Iskola igazgató pályázat kiírásáról

67/2011. (VII.18.)

Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítése

68/2011. (VII.18.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

69/2011. (VIII.11.)

Az önkormányzat 2011. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

70/2011. (VIII.11.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

71/2011. (VIII.11.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

72/2011. (VIII.11.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

73/2011. (VIII.29.)

Árpád Fejedelem Általános Iskola magasabb vezetői álláshelyre benyújtott pályázat elbírálása

74/2011. (IX.08.)

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

75/2011. (IX.16.)

Geszteréd Község Jövőjéért Közalapítvány hitelfelvétele

76/2011. (IX.16.)

Önkormányzati tulajdonú földterület értékestése

77/2011. (IX.16.)

Földterület értékesítésre történő felhatalmazás

78/2011. (IX.16.)

„felhatalmazás Telekom Zrt. Földhasználati szerződés”

79/2011. (IX.16.)

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

80/2011. (IX.16.)

ZÁRT – szociális ügyek

81/2011. (IX.16.)

ZÁRT – szociális ügyek

82/2011. (X.11.)

Polgármester szabadságának engedélyezése

83/2011. (X.11.)

Határfelügyelet finanszírozásáról

84/2011. (X.11.)

A Napsugár Óvoda Nevelési Programjának módosításáról

85/2011. (X.11.)

67/2011. (VII. 18) határozat kiegészítéséről

86/2011. (X.11.)

Telekom, földhasználati díj megállapításáról

87/2011. (X.28.)

3. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadásáról

88/2011. (X.28.)

Kft. Belső ellenőri vizsgálatáról

89/2011.  (X.28.)

A 2012. évi első ellenőrzési ütemterv elfogadására

90/2011. (X.28.)

A 63/2011. (V. 28.) számú határozat módosítására

91/2011. (X.28.)

Döntés Inzsöl János kérelme ügyében

92/2011. (X.28.)

Döntés rendőrség támogatásáról

93/2011. (X.28.)

„Felhatalmazás szerződés aláírására”

94/2011. (X.28.)

46/2011. (IV. 28.) számú határozat módosításáról

95/2011. (XI.11.)

ÖNHIKI támogatás felhasználásról

96/2011. (XI.11.)

Élelmiszercsomag kiosztásáról

97/2011. (XI.11.)

2012. évi költségvetési koncepció elfogadásáról

98/2011. (XI.11.)

Földcsere

99/2011. (XI.11.)

Felhatalmazás

100/2011. (XI.11.)

„utasítás polgármesternek válaszadásra”

101/2011. (XI.11.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

102/2011. (XI.11.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

103/2011. (XI.11.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

104/2011. (XI.11.)

Zárt- fellebbezési ügyben meghozott döntésről

105/2011. (XII.12.)

A polgármester tiszteletdíjáról

106/2011. (XII.12.)

Ad hoc bizottság megválasztásáról

107/2011. (XII.12.)

Alpolgármester/ek választásáról

108/2011. (XII.12.)

Alpolgármester/ek tiszteletdíjáról

109/2011. (XII.12.)

Közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

110/2011. (XII.12.)

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulásról szóló megállapodásról

111/2011. (XII.12.)

Folyószámla hitel rendelkezésre bocsátásáról

112/2011. (XII.21.)

Központi Egészségügyi ügyeleti Szolgálat közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulás tárulási megállapodása módosításának jóváhagyására

113/2011. (XII.21.)

Földingatlan csereszerződés jóváhagyására

114/2011. (XII.21.)

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról

115/2011. (XII.21.)

A köztisztviselőkkel szemben meghatározott Teljesítménykövetelmények alapját célok megfogalmazásáról 2012. évre

116/2011. (XII.21.)

A jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről

117/2011. (XII.21.)

Egyéb munkáltatói jogkör átruházásról