A Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal nyári zárvatartási rendje

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal geszterédi szervezeti egysége
2017. július 31. napjától 2017. augusztus 11. napjáig igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet ideje alatt kizárólag haláleset anyakönyvezésére van lehetőség, melyet az alábbi telefonszámon lehet bejelenteni:

06-30/ 845-3797

Első ügyfélfogadási nap: 2017. augusztus 14. ( hétfő)

Kérek mindenkit, hogy az ügyfélfogadási rendnek megfelelően intézze ügyeit.

Pálffyné dr. Szabó Ibolya
aljegyző