Meghívó közmeghallgatásra

Geszteréd Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint Geszteréd Község Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján 2016. november 17. napján (csütörtök) 17 órától közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Gajdos János Művelődési Ház nagyterme ( 4232 Geszteréd, Kossuth utca 78.)

A közmeghallgatásra tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat

1./ Tájékoztató Geszteréd Község vagyonáról és annak működtetéséről ( szóbeli előterjesztés alapján)

Előadó: Szabó József polgármester

2./ Lakosság közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések

                                                                                       Szabó József

                                                                                        polgármester