Május 1. - A dolgozó emberek ünnepe

  Geszteréd Község Önkormányzatának Képviselő-  testülete, élén Szabó József polgármesterrel  szívügyének tekinti a dolgozó emberek  megbecsülését, közalkalmazottakét és  közfoglalkoztatottakét egyaránt.
 Nem elhanyagolható az a figyelmesség, amellyel  minden itt élő család ünnepét próbálják évek óta  szebbé tenni az ilyenkor összeállított élelmiszer  csomagokkal. Hat éve jött szokásba, hogy egy-egy nagyobb horderejű feladat elvégzésének örömére, mint amilyen a kezdetekkor az erdőtelepítés volt, finom ebéd koronázta a résztvevők sikerét, új lendületet adva a következő célok megvalósításához. Az idén, akárcsak az előző két évben is, ez az összevont munkaebéd május elsejéhez, a munka ünnepének napjához lett időzítve. A helyi Nyugdíjas Egyesület tagjai által készített menüből (vad-pörkölt és fánk) közel 150 fő fogyasztott jó étvággyal a község vezetőinek körében.  Szabó József polgármester szavait idézve: nagyon sok- és szerteágazó feladataink vannak, amelyek nagyfokú szervezést igényelnek, mégis időnként szükség van arra, hogy megálljunk, összegezzünk, értékeljünk és köszönetet mondjunk.

Húsvéti várakozás

A legváltozatosabb ünnepünk a Húsvét, több szempontból is!

Dátum szerint mindig más időpontra esik. A századokon át zajló húsvéti időszámítás körüli vitát a Kr. u. 325-ben megtartott niceai zsinaton sikerült lezárni. A határozat a tavaszi napéjegyenlőség napját március 21-re rögzítette, és úgy rendelkezett, hogy a keresztény húsvét ünnepét az ezt követő holdtölte utáni vasárnapon kell megtartani. Ha a holdtölte és a napéjegyenlőség napja egybeesne, akkor a következő telihold az úgynevezett húsvéti hold, mert az ünnep csak a tavaszi napéjegyenlőség után tartható meg.

Bővebben...

Élelmiszer adomány

Geszteréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi szociális rendeletét úgy szabályozta, hogy minden 2. életévét betöltött – Geszteréden bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező lakost az ünnep közeledtével természetbeni támogatásban részesít. Az élelmiszercsomag, amelyet április 10. és 11-én lehet átvenni, 1 főre jutó tartalma: 1 kg liszt, 1 kg cukor, 1 cs. porcukor, 1 l olaj, 1 cs. keksz, 1 kocka margarin, 1 db tortabevonó.

Nőnapot ünnepeltünk

  Geszteréden a nők tiszteletére szervezett ünnepségre várták a községben élő lányokat, asszonyokat.

  Szabó József polgármester köszöntőjében szólt a Nőnap megünneplésének fontosságáról, méltatta a nők szerepét, majd Rippl-Rónai Józsefet idézte, mely szerint:  „A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor szép, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.”

  A színvonalas operett előadást követően az Önkormányzat Képviselő-testületének férfi tagjai virággal kedveskedtek a szép számmal megjelent hölgyeknek.

 

Felhívás síktalanítási feladatok elvégzésére

Az elmúlt időszakban bekövetkezett, valamint az OMSZ előrejelzése alapján várható időjárási viszonyokra tekintettel, a síktalanítással kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről ismételten az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

 A hatályos rendelkezések alapján, az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintéshez bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot kell használni. A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

 Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztán tartani függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti (üzemi) tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

 Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

 Felhívom továbbá a figyelmüket arra, hogy az épületek ereszcsatornáján, tetőszerkezetén megjelenő jégcsap okozta veszélyhelyzet elhárítása szintén az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége.

A fentiek elmulasztása esetén az okozott károkért a károsulttal szemben, az épület tulajdonosa a felelős, aki a balesettel összefüggő egyéb kiadások megtérítésére is kötelezhető.

 Pálffyné dr. Szabó Ibolya 
            aljegyző